Autoklinikkas nya bilmålerier uppfyller ventilationens stenhårda krav

Autoklinikkas bilmålerier i Åbo, Träskända, Ideapark i Lembois, Björneborg och i Lielax i Tammerfors får nya billackeringsanläggningar. IV Spesialistit från Borgå valdes till entreprenör och gör alla ventilationsinstallationerna inklusive ventilationskanaler. Väldigt effektiv ventilation i bilmålerier Suomen Automaalikeskus d.v.s. Cora Refinish … Läs mer

IV Spesialistit deltar i renoveringsarbetet av Alberga kyrka i Esbo

Hösten 2019 utförs en omfattande renovering av Alberga kyrka i Esbo. Som projektets huvudentreprenör fungerar Consti Korjausurakointi Oy och IV Spesialistit deltar i ventilationsarbetena som underentreprenör. Befintliga ventilationskanaler grundrenoveras men också vissa ändringar kommer att göras i ventilationen. Slutligen kommer … Läs mer

Forsby daghem i Lovisa – ventilationen uppdateras

Förändringar i bland annat samlingsutrymmet och köket leder till att ventilationen måste ses om och uppdateras till dagens behov. Under sommaren 2019 görs ventilationen om i Forsby daghem. Att flera barn samtidigt vistas i samlingsutrymmet och ändringar i kökets användning … Läs mer

Vi rengjorde en ventilationskanal – se resultatet

Till fastighetens regelbundna serviceunderhåll hör att rengöra ventilationskanalerna. Rengöringen ger renare luft. Hur det görs Smutset avlägsnas från ventilationskanalerna under undertryck och med med en kraftig borstning. Borsttypen bestäms enligt stället och smutstypen samt enligt luftkanaltypen. Före och efter