Forsby daghem i Lovisa – ventilationen uppdateras

Förändringar i bland annat samlingsutrymmet och köket leder till att ventilationen måste ses om och uppdateras till dagens behov. Under sommaren 2019 görs ventilationen om i Forsby daghem. Att flera barn samtidigt vistas i samlingsutrymmet och ändringar i kökets användning … Läs mer

Vi rengjorde en ventilationskanal – se resultatet

Till fastighetens regelbundna serviceunderhåll hör att rengöra ventilationskanalerna. Rengöringen ger renare luft. Hur det görs Smutset avlägsnas från ventilationskanalerna under undertryck och med med en kraftig borstning. Borsttypen bestäms enligt stället och smutstypen samt enligt luftkanaltypen. Före och efter