Onnela-Lyckan

Sommaren 2020 byggs ett nytt serviceboende Onnela – Lyckan i Pernå på Veckasbacken istället för den rivna Hemgården. IV Spesialistit utför ventilationsinstallationerna.
Enligt arkitektbyrå Arcadia Oy:s plan kommer den nya byggnaden att ha 15 bostäder samt ett servicekök med matsal, vilka kommer att betjäna även närliggande Kyrkoby skola. Förutom köksutrymmena ställer även de nya bastu- och tvättutrymmena sina specialvillkor på ventilationen. Dessutom måste inneluften och lufttillförseln i bostadsutrymmena vara bra och tillräcklig samt dragfri för de boende.

När nybygget är färdigt kommer den nuvarande Onnela-Lyckan byggnaden att renoveras hösten 2020. De gamla köksutrymmen byggs om till en bostad. IV Spesialistit installerar, rengör och justerar ventilationen även här.