• UPPGRADERA VENTILATIONEN

    Frisk inomhusluft är grunden till god hälsa

    TA KONTAKT
IV SPESIALISTIT OY AB

SPECIALISTER PÅ INOMHUSLUFT

IV Spesialistien mustat autot.

IV Spesialistit Oy Ab är ett serviceföretag som specialiserat sig på ventilation. Vi erbjuder ett brett urval tjänster inom luftkonditionering med mer än 15 års erfarenhet. Vi verkar främst i Borgå, Lovisa och Sibbo.

Vår styrka är vårt serviceutbud. Vi genomför med yrkesskicklighet både nya ventilationsarbeten samt renoverar befintliga. Allt levereras nyckelfärdigt.


MED UNDERHÅLL SPARAS BÅDE ENERGI OCH KOSTNADER

Det är ingen skillnad om det är frågan om en liten eller stor fastighet. Inomhusluften är alltid lika viktig och den är en stor del av vår hälsa. Därför bör varje fastighetsägare sköta om att ventilationen fungerar, att luftmängden i varje utrymme är tillräcklig, att kanaler och apparater är rena och att filter byts regelbundet. Låt IV-Spesialistit sköta om att er fastighets luftförsörjning sköts på rätt sätt.

FÅR DET LOV ATT VARA REN LUFT?

Ta kontakt med oss. Vi har lösningen.

YRKESMÄN INOM VENTILATION

IV Spesialistit Oy Ab:s personal är yrkesskicklig och tillämpar de senaste rönen inom ventilationsteknik. Vi utför mätningar, justerar luftmängder, installerar och byter ut utrustning. Rengöring av hela ventilationssystemet hör såklart också till vår service.

Kim Hällsten
0400 921 727
fornamn@ivspesialistit.fi

Robert Hällsten
044 230 0777
fornamn@ivspesialistit.fi

TA KONTAKT