Mätning av luftmängder och justeringar så väl för industrifastigher som hushåll

Ventilation tillför frisk luft men tar även bort orenheter, som t.ex. matos eller koldioxid, som orsakas av det dagliga livet. Inomhusluften har stor betydelse för vår hälsa då vi vistas en stor del av vår tid inomhus, i våra hem eller på kontor eller i andra arbetsrelaterade fastigheter. Ventilationen gör det lättare att andas för oss människor men håller även byggnadens konstruktioner i skick genom att bland annat avlägsna fukt.

Vi mäter luftvolymer, luftkvalitet och flöden samt gör de justeringar och inställningar som behövs för att mängden frisk luft skall uppfylla de behov som en fastighets användning har och den mängd människor som där dagligen vistas. Vi undersöker även de banor luften rör sig i genom fastigheten. I kontor till exempel kan drag ha följder för de personer som tillbringar sin arbetsdag där.

Vi betjänar främst i östra Nyland: Borgå, Lovisa och Sibbo.