Rengöring och byte av filter

Unken lukt inomhus kan ibland bero på smuts och orenheter i ventilationskanalerna. Trots balanserade flöden och rätta inställningar kan luftkvaliteten vara dålig ifall underhåll och rengörning försummas.  Filter bör bytas regelbundet och kanalerna bör med jämna mellanrum putsas.

Vi har reservdelar till de flesta ventilationssystem som säljs idag. Äldre modeller kan uppgraderas eller ersättas med nya, mer energisnåla system. Våra roterande borstar på vajer tar sig igenom även långa ventilationskanaler i hallar och fabriker och avlägsnar smuts som satt sig i kanalerna. Frisk och ren luft är vårt mål oberoende av fastighet och ventilationssystem.

Vi betjänar främst i östra Nyland: Borgå, Lovisa och Sibbo.

Före och efter