Prislista över olika ventilationsuppdrag

IV Spesialistit Oy Ab vill erbjuda sina kunder den bästa möjliga ventilationsservicen! Vår ventilationsmontör kommer på utsatt tid, sköter överenskomna uppdrag i snabb takt samt städar efter sig.

Ventilationsmontörens timdebitering
45 €/h (moms 0%), 55,80 €/h (inkl. moms 24%)

Granskning av ventilationssystem och apparater
55 €/h (moms 0%), 68,20 €/h (inkl. moms 24%)

Arbetsledning
55 €/h (moms 0%), 68,20 €/h (inkl. moms 24%)

Avtalskunder
Pris enligt avtal. Be om offert.

Obs! Timdebitering påbörjas och avslutas vid vårt verksamhetsställe. På fakturan specificerar vi noggrant både tidsåtgång och olika material som använts.

Mindre ventilationsarbeten i Borgå - Lovisa

Pris: 150€/2h (moms 0%), 186 €/h (inkl. moms 24 %)

Till exempel filterbyte, granskning av IV apparat, besiktning, etc. I priset ingår inte rengöring av ventilationskanaler.
Max tidsåtgång 2h inkl. restiden inom Borgå eller Lovisa tätortsområde, varefter normal timdebitering 45 €/h (moms 0%), 55,80 €/h (inkl. moms 24%)
Vi debiterar inte kilometerersättning inom Borgå och Lovisa tätortsområden.
Övriga uppdrag, kilometerersättning och uppgifter om faktureringsspecifikationer, se prislistan ovan.

Be offert