Prislista över olika ventilationsuppdrag

IV Spesialistit Oy Ab vill erbjuda sina kunder den bästa möjliga ventilationsservicen! Vår ventilationsmontör kommer på utsatt tid, sköter överenskomna uppdrag i snabb takt samt städar efter sig.

Ventilationsmontörens timdebitering
45 €/h (moms 0%), 55,80 €/h (inkl. moms 24%)

Granskning av ventilationssystem och apparater
55 €/h (moms 0%), 68,20 €/h (inkl. moms 24%)

Arbetsledning
55 €/h (moms 0%), 68,20 €/h (inkl. moms 24%)

Kilometerersättning för servicebil
0,72 €/km (moms 0%), 0,89 €/km (inkl. moms 24%)
Vi debiterar inte kilometerersättning inom Borgå och Lovisa tätortsområden.

Avtalskunder
Pris enligt avtal. Be om offert.

Obs! Timdebitering påbörjas och avslutas vid vårt verksamhetsställe. På fakturan specificerar vi noggrant både tidsåtgång och olika material som använts.

Mindre ventilationsarbeten i Borgå - Lovisa

Pris: 150€/2h (moms 0%), 186 €/h (inkl. moms 24 %)

Till exempel filterbyte, granskning av IV apparat, besiktning, etc. I priset ingår inte rengöring av ventilationskanaler.
Max tidsåtgång 2h inkl. restiden inom Borgå eller Lovisa tätortsområde, varefter normal timdebitering 45 €/h (moms 0%), 55,80 €/h (inkl. moms 24%)
Vi debiterar inte kilometerersättning inom Borgå och Lovisa tätortsområden.
Övriga uppdrag, kilometerersättning och uppgifter om faktureringsspecifikationer, se prislistan ovan.

Be offert