IV Specialistit Ab erbjuder alla tjänster relaterade till att täcka luftkonditionering och ventilation. Vi erbjuder bl.a. följande tjänster:

 • Alla luftkonditionerings- och ventilationsarbeten
 • Ventilationsrensning
 • Rensning av luftkonditioneringskanaler
 • Installation av luftkonditionering
 • Volymmätning av ventilation
 • Försäljning av luftkonditioneringsutrustning och tilläggsutrustning
 • Filterbyte och underhåll av luftkonditionering
 • Ventilationsundersökning
 • Sanering av luftkonditionering i fastigheter
 • Filterförsäljning och handel
 • Ventilationsunderhåll
 • P1-renhetsgranskningar av att skolors, daghems, sjukhus med flera nya ventilationssystem är rena och redo att tas i bruk.

 

Tyvärr utför vi inte service på flyttbara kylanläggningar eller installerar och underhåller luftvärmepumpar.