Service och installationer av ventilationssystem i alla typer av fastigheter

Ventilationens uppgift är att tillföra ett utrymme frisk och syrehaltig luft samt att ersätta den förbrukade luften. Det finns tre typer av ventilationssystem. Det vanligaste ventilationssystemet förr var självdrag eller även kallat fritryck, med ett lätt undertryck inomhus. Nybyggen i dag förses med ventilationsaggregat där maskinen kontrollerar både till och från flödena samt luftvolymerna. En kombination av ovanstående är också möjlig och då är det oftast frånluftsventilen som fungerar maskinellt.

Vi har erfarenhet av alla olika system i olika typer av byggnader, både stora och små, egnahemshus, höghus, kontor, hallar och fabriker. Vi installerar och utför service samt mäter att luftmängderna är tillräckliga, balanserade och enligt bestämmelserna. Vi kan erbjuda ett komplett ventilationspaket med principen ”nyckeln i handen”.

Vi betjänar främst i östra Nyland: Borgå, Lovisa och Sibbo.