Ilmakanavien puhdistus parantaa sisäilman.

Varför rengöra ventilationskanaler?

Att rengöra ventilationskanaler är viktigt för att säkerställa god luftkvalitet inomhus och att ha kontroll över att ventilationssystemet fungerar som planerat. IV Spesialistit, är som namnet säger, specialister på ventilation. Förutom nyinstallationer i egnahemshus och större fastigheter hör underhåll av redan installerade ventilationssystem till kärnverksamheten. För IV Spesialistit är det en hederssak att alla ska kunna vistas i hälsosam inomhusluft och att luften cirkulerar rätt oberoende av byggnadens storlek, det vill säga att ventilationen är rätt dimensionerad.

 

Så här rengör IV Spesialistit ventilationskanalerna:

  1. Inspektion av ventilationssystemet för att bedöma graden av föroreningar och eventuella skador.
  2. Rengöring av kanalerna med hjälp av olika typer av borstar och andra redskap samt användning av tryckluft och dammsugare. Ifall det finns skador eller att ventilationsaggregatet behöver servas sköts det med det samma. IV Spesialistit har kontakt till de flesta tillverkare inom branschen och tillgången till reservdelar är god. Vid behov kan också kanalerna desinficeras för att eliminera bakterier och mögel.
  3. Rengöring av tillufts- och frånluftsventilerna inklusive justeringar.
  4. Byte av alla filter. IV Spesialistit använder enbart tillverkarnas original filter för att ventilationssystemet ska fungera klanderfritt.

IV Spesialistit får ofta frågor om hur ofta ventilationskanalerna ska rengöras, hur ofta ventilationsaggregatet ska servas och vilken tid på året som det är bäst att byta luftfilter?

 

Rengöringsintervall av ventilationskanaler och underhåll av ventilationsaggregat beror på vilken typ av installation det är frågan om och såklart om byggnaden är ett småhus eller en större byggnad. Generellt är det bra att utföra underhåll vart 3–5 år. Luftfilter ska däremot bytas minst två gånger per år på landsbygden och i städer oftare. Andningsförbundet rekommenderar att filtren byts på våren före gatu- och pollenperioden och till hösten. Beställ filtren från IV Spesialistit så försäkrar du dig om att du får original filter just för ditt ventilationsaggregat.

 

Ilmakanavan puhdistus - ennen ja jälkeen.
Ventilationskanalen före och efter rengöring.

Kan man erhålla hushållsavdrag för servicejobbet?
Ifall du låter utföra i ditt hem eller på stugan underhållsarbeten eller förbättringsjobb så kan du få skattelättnader i form av hushållsavdrag för arbetets andel. Läs mera skatt.fi.

Beställ service eller begär offert!
IV Spesialistit Oy on vankan kokemuksen omaava ilmanvaihtoon erikoistunut palveluyritys. Me tarjoamme ilmastointialan kaikki ilmanvaihtopalvelut, kuten esimerkiksi IV-asennukset ja huolto. Toimme pääasiassa Uudellamaalla, lähinnä näillä alueilla: Porvoo, Loviisa, Sipoo, Vantaa, Helsinki ja Espoo.
IV Spesialistien mustat autot.

IV Spesialistit Oy Ab är ett serviceföretag som specialiserat sig på ventilation. Vi erbjuder ett brett urval tjänster inom inomhusluft, såsom IV-installationer och service. Vi är främst verskamma i Nyland, t.ex. Borgå, Lovisa, Sibbo, Vanda, Helsingfors och Esbo.

Kontaktuppgifter Beställ service