TFW Helsinki Oy:s konditionssal i Hermanstad i Helsingfors ligger i en industrifastighet vars ventilationssystem täckte hela byggnaden. Men ventilationen i konditionssalen var inte den bästa möjliga och räckte inte till för dem i hård träning, så IV Spesialistit från Borgå installerade ett nytt separat ventilationssystem för gymmet.

Nu är luftkvaliteten på topp även under större gruppers workout timmar eller motionsidrottarnas hårda aerobiska träningspass.

TFW står för Training For Warriors och metoden är populär internationellt. Den anlände till Finland år 2014 då TFW Helsinki grundades. TFW filosofin innehåller såväl träning som vila och även näringsrik mat. Metoden är lämplig för både elitidrottare och vanliga motionärer. Salen Hermannin Helmi är TFW Helsinkis första konditionssal och den utsågs 2017 till världens bästa TFW gym. I dag, med nytt ventilationssystem, är den bättre än förut.

FTW:n ilmanvaihto ennen
Före
Före
FTW:n ilmanvaihto jälkeen
Efter
Efter

Förnyandet av ventilationen går rätt så snabbt att utföra

Installeringsarbetena i hallen inleddes i december och den nya ventilationen var färdig 13.1.2021. IV Spesialistit önskar gymmets alla användare goda träningspass.

I Finland har många konditionssalar grundats i gamla fabriks- och industribyggnader med ventilationssystem som behöver uppdateras, putsas eller t.o.m. helt förnyas. Finländska IV Spesialistit från Borgå är expert på ventilation och har erfarenhet även av sådan här projekt. Ta kontakt så kan vi diskutera ventilationen för era träningsutrymmen.


Ta kontakt

Kim Hällsten
0400 921 727
fornamn@ivspesialistit.fi