IV Spesialistit har under 2020 gjort ventilationsinstallering i flera av Autoklinikkas bilmålerier. I oktober stod nybygget i Ylöjärvi i tur och i november det nya bilmåleriet i Esbo Frisbacka. Installeringsarbetet utfördes på cirka 2 veckor per bilmåleri och som det framgår av bilderna, är det frågan om robusta anordningar och kanaler när det gäller lackeringsanläggningar.

Autoklinikka Ylöjärvi samt Autoklinikka Frisbacka Esbo får nya utrymmen och supereffektiva samt säkra ventilationssystem.

Även dessa två bilmålerier använder USI Italias designade och tillverkade lackeringsanläggningar och lackboxar. Importör i Finland är Cora Refinish Oy.