Vi rengjorde en ventilationskanal – se resultatet

Till fastighetens regelbundna serviceunderhåll hör att rengöra ventilationskanalerna. Rengöringen ger renare luft. Hur det görs Smutset avlägsnas från ventilationskanalerna under undertryck och med med en kraftig borstning. Borsttypen bestäms enligt stället och smutstypen samt enligt luftkanaltypen. Före och efter

1 2