Forsbyn legot - lego

Förändringar i bland annat samlingsutrymmet och köket leder till att ventilationen måste ses om och uppdateras till dagens behov.

Under sommaren 2019 görs ventilationen om i Forsby daghem. Att flera barn samtidigt vistas i samlingsutrymmet och ändringar i kökets användning kräver en förbättrad ventilation. Lovisa stads planläggnings- och arkitektbyrå har gjort planeringen och de gamla ventilationsaggregaten ersätts med nya, ett större och två lite mindre. Samtidigt ändras ventilationskanalerna så att även köket tar del av de nya aggregaten.

Som alltid då det gäller utrymmen där man vistas en längre tid av dagen, bör ventilationen föra in tillräckligt med frisk luft men utan att orsaka drag. Tillströmningen skall ske sakta, utan tryck och luften skall spridas effektivt. Frånluftskanalerna igen bör ta bort både använd luft och orenheter som uppstår i och med vistelsen i utrymmena. Arbetet börjar med en grundlig rengörning av de gamla kanalerna. Innan överlåtelsen sker ännu en efterputsning för att säkra att allt är rent.