Uusimaa Areena - ventilation IV Spesialistit

Då arenan i Borgå byggdes för cirka ett år sedan var det IV Spesialistit som installerade ventilationssystemet. I sommar sker ett tillbygge på 88m2 och IV Spesialistit är inkallade igen.

Tillbygget byggs av färdiga element och så snart som taket är på plats inleds installationen av ventilationssystemet. En stor del av tillbygget kommer att vara våtutrymmen, det vill säga tvättutrymmen och toaletter. Ventilationen måste vara effektivare än normalt så att fukt och lukter förs ut och inte stannar kvar i konstruktionerna. En sportarena ställer stora krav på ventilationssystemet och IV Spesialistit utför igen ett precisionsjobb. Arbetet slutförs under sommaren 2019.