Hösten 2019 utförs en omfattande renovering av Alberga kyrka i Esbo. Som projektets huvudentreprenör fungerar Consti Korjausurakointi Oy och IV Spesialistit deltar i ventilationsarbetena som underentreprenör. Befintliga ventilationskanaler grundrenoveras men också vissa ändringar kommer att göras i ventilationen. Slutligen kommer luftflödena att undersökas och mätas. På basen av resultaten justeras ventilationen på nytt.

Alberga kyrka är en vacker byggnad i rödtegel och byggd i en sluttning. Även kyrksalens innerväggar är av rödtegel. Byggnaden är ritad av arkitekt Olli Kuusi och den blev färdig år 1979. Den vackra arkaden med tegelvalv omger innergården och skapar en fridfull stämning.

Läs mer om byggnaden
Vår samarbetspartner Consti Korjausurakointi Oy:s hemsida