IV Spesialistit deltar i renoveringsarbetet av Alberga kyrka i Esbo
post

Hösten 2019 utförs en omfattande renovering av Alberga kyrka i Esbo. Som projektets huvudentreprenör fungerar Consti Korjausurakointi Oy och IV Spesialistit deltar i ventilationsarbetena som underentreprenör. Befintliga ventilationskanaler grundrenoveras men också vissa ändringar kommer att göras i ventilationen. Slutligen kommer … Läs mer

Mätningar och justeringar
page

Mätning av luftmängder och justeringar så väl för industrifastigher som hushåll Ventilation tillför frisk luft men tar även bort orenheter, som t.ex. matos eller koldioxid, som orsakas av det dagliga livet. Inomhusluften har stor betydelse för vår hälsa då vi … Läs mer

Rengöring av ventilationskanaler och apparater
page

Rengöring och byte av filter Unken lukt inomhus kan ibland bero på smuts och orenheter i ventilationskanalerna. Trots balanserade flöden och rätta inställningar kan luftkvaliteten vara dålig ifall underhåll och rengörning försummas.  Filter bör bytas regelbundet och kanalerna bör med … Läs mer

Service och installationer
page

Service och installationer av ventilationssystem i alla typer av fastigheter Ventilationens uppgift är att tillföra ett utrymme frisk och syrehaltig luft samt att ersätta den förbrukade luften. Det finns tre typer av ventilationssystem. Det vanligaste ventilationssystemet förr var självdrag eller … Läs mer

Forsbyn legot - lego
Forsby daghem i Lovisa – ventilationen uppdateras
post

Förändringar i bland annat samlingsutrymmet och köket leder till att ventilationen måste ses om och uppdateras till dagens behov. Under sommaren 2019 görs ventilationen om i Forsby daghem. Att flera barn samtidigt vistas i samlingsutrymmet och ändringar i kökets användning … Läs mer

Vi rengjorde en ventilationskanal – se resultatet
post

Till fastighetens regelbundna serviceunderhåll hör att rengöra ventilationskanalerna. Rengöringen ger renare luft. Hur det görs Smutset avlägsnas från ventilationskanalerna under undertryck och med med en kraftig borstning. Borsttypen bestäms enligt stället och smutstypen samt enligt luftkanaltypen. Före och efter

1 2